Hlavní obsah

fine [fin]

Vyskytuje se v

citation: fin de citationkonec citace

fin: à la finkonečně, nakonec

fin: mettre fin àqqch skončit, ukončit co, skoncovat s čím

fin: prendre finskončit, přestat

fin: tirer/toucher à sa finblížit se ke konci

fin: sans finneustále, nepřetržitě

herbe: fines herbesbylinky koření

race: fin de racedekadentní

semaine: fin de semainevíkend

bec: bec finmlsný jazýček, labužník

début: du début à la finod začátku do konce

fin: à cette fin/ces finsza tímto účelem

fin: à toutes fins utilespro všechny případy

fin: À quelle fin ?Za jakým účelem?, K jakému cíli?

gueule: fine gueulemlsný jazýček, mlsná huba

mener: mener qqch à bon finpřivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit co

mettre: mettre fin à qqchukončit co, udělat konec čemu

ouïe: avoir l'ouïe finemít jemný sluch

toucher: toucher à sa finchýlit se ke konci

vers: vers la fin du mois/de l'annéena přelomu měsíce/roku

approcher: La fin approche.Konec se blíží.

extra-: extra(-)finvelejemný

sauter: sauter tout de suite à la fin du chapitrepřeskočit najednou na konec kapitoly

cheveu: fin comme un cheveutenký jako vlásek

fin: faire une finusadit se, vdát se, oženit se

fin: La fin justifie les moyens.Účel světí prostředky.

fin: faire la fine bouchebýt vybíravý v jídle

haricot: hovor. C'est la fin des haricots.To je konec., Je po všem.

lame: fine lamedobrý šermíř

meilleur: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

moyen: La fin justifie les moyens.Účel světí prostředky.

peigne: passer au peigne findůkladně prohledat

renard: fin renardliška podšitá

tant: Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.