Hlavní obsah

dějiny

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

  1. (souhrn událostí) histoire f, passé msvětové dějinyhistoire f universelledějiny Franciehistoire f de France
  2. (dějepis) histoire f

Vyskytuje se v

moderní: 1492-1789 histoire moderne, od 1789 histoire contemporainemoderní dějiny

novověký: do 1789 histoire moderne, po 1789 histoire contemporainenovověké dějiny

obecný: histoire généraleodb. obecné dějiny

světový: histoire universellesvětové dějiny

umění: histoire de l'artdějiny umění

smetiště: poubelle(s) de l'histoirehanl. smetiště dějin

vstoupit: entrer dans l'histoirepubl. vstoupit do dějin

cours: cours de l'histoireběh dějin

histoire: marche de l'histoireběh dějin

moderne: hist. époque moderne(raný) novověk, novověké dějiny 1492-1789

dějiny: histoire universellesvětové dějiny