Hlavní obsah

certainement [sεʀtεnmɑ̃]

Vyskytuje se v

certain: certainsněkterý

certain: certainsněkteří/některé, někteří lidé

point: jusqu'à un certain pointdo určité míry

certain: à certains momentsv některých chvílích, chvílemi

angle: sous un certain anglez určitého hlediska

do: do jisté mírydans une certaine mesure

jistý: vydávat co za jistédonner qqch pour certain

jistý: do jisté mírydans une certaine mesure

míra: do určité mírydans une certaine mesure, jusqu'à un certain point

některý: v některých zemíchdans certains pays

některý: někteří z nichcertains d'entre/parmi eux

rozumět: to se rozumícertainement, bien sûr

stanovisko: zaujmout určité stanoviskose placer à un certain point de vue

určitě: ale určitěmais certainement

určitý: do určité míryjusqu'à un certain point, dans une certaine mesure

určitý: určitý počet lidíun certain nombre de gens

za: za určitých podmíneksous certaines conditions

hledisko: z určitého hlediskasous un certain angle

určitý: z určitého hlediskasous un certain angle