Hlavní obsah

certainement [sεʀtεnmɑ̃]

Vyskytuje se v

point: jusqu'à un certain pointdo určité míry

angle: sous un certain anglez určitého hlediska

do: dans une certaine mesuredo jisté míry

jistý: donner qqch pour certainvydávat co za jisté

míra: dans une certaine mesure, jusqu'à un certain pointdo určité míry

některý: dans certains paysv některých zemích

rozumět: certainement, bien sûrto se rozumí

stanovisko: se placer à un certain point de vuezaujmout určité stanovisko

určitě: mais certainementale určitě

určitý: jusqu'à un certain point, dans une certaine mesuredo určité míry

za: sous certaines conditionsza určitých podmínek

hledisko: sous un certain anglez určitého hlediska

certain: certainsněkterý