Hlavní obsah

tuhle

Vyskytuje se v

chvíle: od této chvíledesde este momento

ohled: v tomto ohleduen este sentido/respecto/aspecto

při: při této příležitostien esta ocasión

způsob: tímto způsobemasí, de este modo, de esta manera

duch: v tomto duchude este modo, en este son

jet: Jede tenhle autobus do...?¿Va este autobús a...?

obsadit: Toto místo je obsazeno.Esta plaza está ocupada.

okolnost: za těchto okolnostíbajo estas circunstancias

podmínka: za těchto podmínekbajo estas condiciones

rok: tento rokeste año

týden: tento týdenesta semana

vést: Kam vede tato silnice?¿Adónde va esta carretera?

conjunto: v tomto kontextu, v této souvislostien este conjunto

tento: tento svět pozemskýeste mundo