Hlavní obsah

triple

Vyskytuje se v

buscar: hledat na všem mouchybuscar tres/cinco pies al gato

cada: každou chvíli častocada dos por tres

dos: každou chvíli často(a) cada dos por tres

mago: Tři královélos (tres) Reyes Magos

mundo: třetí svět rozvojové zemětercer mundo

par: obrovský, velikánskýde tres pares de narices

pito: být jedno/ukradený, nezajímatimportar un pito/tres pitos

alianza: Trojspolekhist. Triple Alianza

chaquetón: tříčtvrteční kabátchaquetón tres cuartos

eso: kolem třetí hodinya eso de las tres

manga: krátký/dlouhý/tříčtvrteční rukávmanga corta/larga/tres cuartos

regla: trojčlenkaregla de tres

sombrero: třírohý klobouksombrero de tres picos

triple: trojskoksport. triple salto

hacia: kolem třetíhacia las tres

desetinný: tři desetinná místatres decimales

domov: domov důchodcůresidencia de ancianos/la tercera edad

důchodce: domov důchodcůresidencia de ancianos/tercera edad

kabát: tříčtvrteční kabátchaquetón tres cuartos

neděle: círk. Stříbrná/Zlatá neděletercer/cuarto Domingo de Adviento

po: po druhé/třetípor segunda/tercera vez

povodňový: hydr. třetí povodňový stupeňtercer grado de peligro de inundación

rozdělený: rozdělený na tři dílydividido en tres partes, terciado

rozdělit: rozdělit na tři dílydividir en tres partes, terciar

svět: země třetího světapaíses del tercer mundo

trojitý: trojité saltotriple salto mortal

třetí: třetí mocninatercera potencia

tři: lit. Tři mušketýřiLos tres mosqueteros

denně: třikrát dennětres veces al día

hodina: ve tři hodinya las tres

chod: jídlo o třech chodechmenú de tres platos

mladší: Je o tři roky mladší než já.Es tres años menor que yo.

pohřešovat: Pohřešuje se tříletý chlapec.Ha desaparecido un niño de tres años.

pryč: Jsou tři pryč.Son las tres y pico.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Tres y dos son cinco.

spolu: Chodí spolu už tři roky.Están juntos ya tres años.

třetina: sport. druhá třetinasegundo tercio

tříčtvrteční: tříčtvrteční kalhotypantalones tres cuartos/piratas

třikrát: třikrát vícetres veces más

včetně: do třetího června včetněhasta el tres de junio inclusive

všechen, všechna, všechno: všichni třilos tres

za: od zítřka za tři dnyde mañana en tres días

brdo: Je to (všechno) na jedno brdo.Son tres cuartos de lo mismo., Viene a ser lo mismo.

kůň: jako na koni brzy, hneden un dos por tres

patrona: být slepý jako patronaser ciego como un topo, no ver tres en un burro

třetice: do třetice všeho dobréhoa la tercera va la vencida

bemol: mít háčektener (tres/muchos) bemoles