Hlavní obsah

každý

Zájmeno

  • cada, todo(samostatně) cada unokaždý pátek(todos) los vierneskaždý dentodos los díaskaždý druhý den, obdenun día sí y otro no, cada dos díasjako každýcomo todo el mundo, como todos, hovor. como cualquier hijo de vecino

Vyskytuje se v

čtyřicátý: každý čtyřicátýuno de cada cuarenta

hodina: každou hodinucada hora

chvilka: každou chvilku často(a) cada momento

ohled: v každém ohleduen cada aspecto

případ: v každém případěen cualquier caso, en todo caso

večer: večer co večer, každý večercada noche

cena: za každou/jakoukoliv cenua cualquier precio

den: každý den, den co dencada día, todos los días

desátý: každý desátýuno de cada diez

dvacátý: každý dvacátýuno de cada veinte

pobývat: pobývat každé léto u mořepasar cada verano en la playa

tisící: každý tisící výrobekuno de cada mil productos

jiný: Jsou každý pes jiná ves.Son totalmente diferentes.

krátký: Na něj je každý krátký.(A él) nadie le tose.

roh: na každém rohuen cada esquina

sukně: otočit se za každou sukníser faldero

těžký: Každý začátek je těžký.Todos los principios son difíciles.

každý: každý dentodos los días