Hlavní obsah

estilo

Vyskytuje se v

estilo: něco takovéhoalgo por el estilo

imperio: empírový sloh, empírestilo imperio

directo: přímá řečling. estilo directo

narrativo: vyprávěcí stylestilo narrativo

nepřímý: ling. nepřímá řečestilo indirecto

plavecký: plavecký stylestilo de natación

přímý: ling. přímá řečestilo directo

řeč: ling. přímá/nepřímá řečestilo directo/indirecto

takový: něco takovéhoalgo por el estilo

výkladový: ling. výkladový slohestilo expositivo

způsob: na způsob čehoal estilo de alg, al modo de alg

něco: něco takovéhoalgo por el estilo

románský: románský sloh(estilo) románico

styl: lit. vyprávěcí stylestilo narrativo

viktoriánský: viktoriánský stylestilo victoriano

estilar: být v módě, letětestilar(se)