Hlavní obsah

sílit, řidč. sílet

Vyskytuje se v

pozbýt: pozbýt silослабе́ть, осла́бнуть

síla: zemětřesení o síle ...землетрясе́ние магниту́дой ...

konec: Byl u konce svých sil.Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.

odliv: odliv pracovních silуте́чка рабо́чей си́лы

pomáhat: pomáhat ze všech silвся́чески помога́ть

snažit se: snažit se ze všech silстара́ться изо все́х сил

zemětřesení: zemětřesení o síle osmi stupňůземлетрясе́ние в во́семь ба́ллов

vypětí: s vypětím všech silнапряга́я все си́лы, прилага́я все уси́лия

из: ze všech silизо всех сил

мах: plným tryskem, ze všech silво весь мах

мочь: ze všech silизо всей мо́чи

мча́ться: hnát se ze všech sil, pádit co nohy stačíмча́ться со всех ног

балл: zemětřesení o síle osmi stupňůземлетрясе́ние в во́семь ба́ллов

го́лос: křičet z plna hrdla/ze všech silв го́лос крича́ть