Hlavní obsah

sílit, řidč. sílet

Vyskytuje se v

pozbýt: pozbýt silослабе́ть, осла́бнуть

rozložení: rozložení silраскла́д сил

síla: zemětřesení o síle ...землетрясе́ние магниту́дой ...

konec: Byl u konce svých sil.Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.

odliv: odliv pracovních silуте́чка рабо́чей си́лы

pomáhat: pomáhat ze všech silвся́чески помога́ть

snažit se: snažit se ze všech silстара́ться изо все́х сил

zemětřesení: zemětřesení o síle osmi stupňůземлетрясе́ние в во́семь ба́ллов

síla: pracovat ze všech silрабо́тать изо всех сил

vypětí: s vypětím všech silнапряга́я все си́лы, прилага́я все уси́лия

из: изо всех силze všech sil

мах: во весь махplným tryskem, ze všech sil

мочь: изо всей мо́чиze všech sil

мча́ться: мча́ться со всех ногhnát se ze všech sil, pádit co nohy stačí

балл: землетрясе́ние в во́семь ба́лловzemětřesení o síle osmi stupňů

го́лос: в го́лос крича́тьkřičet z plna hrdla/ze všech sil