Hlavní obsah

obojí

Číslovka

  • обо́их сорто́вpřijímat pod obojíпричаща́ться под обо́ими ви́дами

Vyskytuje se v

oba, obě: Má obě ruce levé.Он о́чень нело́вкий.

obojí: přijímat pod obojíпричаща́ться под обо́ими ви́дами

od, ode: (dva roky) od narození(два го́да) о́троду

pod, pode: přijímat pod obojí (způsobou)причаща́ться под обо́ими ви́дами

vrut: trojité salto s dvěma vrutyтройно́е са́льто с двумя́ винта́ми

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Два плюс два равня́ется четы́ре.

celá: dvě celé pět (desetin) 2,5две це́лых пять деся́тых

cukr: čaj s dvěma cukryчай с двумя́ кусо́чками са́хара

dějství: komedie o dvou dějstvíchкоме́дия в двух а́ктах/де́йствиях

dělený: kufřík dělený na dvě přihrádkyдиплома́т с двумя́ отделе́ниями

dítě: Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.

dlouhý: dva metry dlouhýдлино́й в два ме́тра

dodat: dodat co do dvou dnůдоста́вить что в тече́ние двух су́ток

krát: pokoj dva krát dva metryко́мната два на два ме́тра

krátit: krátit zlomek dvěmaсокраща́ть дробь на́ два

měřit: Postel měří dva metry.Длина́ крова́ти два ме́тра.

minus: pět minus dvaпять ми́нус два

mladší: Je o dva roky mladší než já.Он на два го́да моло́же меня́.

násobit: násobit pět dvěmaумножа́ть пять на два

neznámá: rovnice o dvou neznámýchуравне́ние с двумя́ неизве́стными

o: o dva roky staršíна два го́да ста́рше

osoba: stůl pro dvě osobyстол на двои́х

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

podmíněně: Dostal dva roky podmíněně.Получи́л два го́да усло́вно.

průběh: v průběhu dvou týdnů/jednáníв тече́ние двух неде́ль/перегово́ров

půl: jeden/dva a půlоди́н/два с полови́ной

raz: raz, dva, třiраз, два, три

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

rozdělit: rozdělit do dvou skupinраздели́ть на две гру́ппы

rozříznout: rozříznout co na dvě polovinyразре́зать что на две полови́ны

střelec: střelec dvou branekа́втор двух голо́в

vyhotovení: ve dvou vyhotoveníchв двух экземпля́рах

zamknout: zamknout na dva západyзапере́ть на два поворо́та

západ: zamknout na dva západyзапере́ть на два оборо́та ключа́

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

hrdlička: jako dvě hrdličkyкак два голу́бка

jíst: jíst za dvaесть за двои́х

kulhat: kulhat na obě nohyхрома́ть на о́бе но́ги

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м уда́ром

osmnáct: Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouодни́м уда́ром уби́ть двух за́йцев

v, ve: Ve dvou se to lépe táhne.Одному́ хорошо́, но вдвоём лу́чше.

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м вы́стрелом

želízko: mít dvě želízka v ohniста́вить на две ка́рты

židle: sedět na dvou židlíchсиде́ть ме́жду двух сту́льев

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х