Hlavní obsah

nedodržet

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

slib: dodržet/splnit slibсдержа́ть/вы́полнить обеща́ние

slovo: dodržet slovoсдержа́ть сло́во

nedodržet: nedodržet slibнару́шить обеща́ние

dodržet: dodržet slovoсдержа́ть сло́во