Hlavní obsah

ale

Vyskytuje se v

přece: a přece, ale přece, však přeceвсё-таки, hovor. всё ж таки, одна́ко

pomalu: pomalu, ale jistěме́дленно, но ве́рно

pomoct si: Nemohu si pomoci, ale vůbec se mi nelíbí.Я не могу́ удержа́ться, но он мне во́все не нра́вится.

povídat: Ale nepovídejte!(Да) что вы говори́те!

kvítko: Ty jsi ale kvítko!Ну ты и фрукт!

náhoda: To je ale náhoda!Како́й слу́чай!

osel: Ty jsi ale osel!Вот ты осёл!

škoda: To je (ale) škoda!Кака́я жа́лость!, Как жаль!

výhrada: Souhlasím, ale s výhradami.Я согла́сен, но с огово́рками.

zadaný: Promiňte, ale tento stůl je zadaný.Извини́те, но э́тот сто́лик за́нят.

ale: Ale jdi!Да что́ ты!

důvěřovat: Důvěřuj, ale prověřuj!Доверя́й, но проверя́й!

skutek: Mnoho řečí, ale skutek utek.Мно́го слов, да ма́ло де́ла.

zvítězit: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.Не (ва́жно) победи́ть, а приня́ть уча́стие.

ска́зываться: Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.

гадю́ка: Není to ženská, ale zmije.Не же́нщина, а гадю́ка.

како́й: To je ale darebák!Како́й негодя́й!

сюрпри́з: To je ale překvapení!Вот так сюрпри́з!

тип: To je (ale) šmejd!Ну и тип!

шту́ка: To je ale věc!Вот така́я шту́ка!

ве́рно: Pomalu ale jistě.Ме́дленно, но ве́рно.

дру́жба: Ne z povinnosti, ale z přátelství!Не в слу́жбу, а в дру́жбу!

дура́к: Ty jsi ale blbec!Ну и дура́к же ты!

ма́сленица: To není život, ale ráj.Не жизнь, а ма́сленица.

ме́дленно: pomalu, ale zato pořádněме́дленно, но ве́рно

мимо́за: To je ale netýkavka!Не челове́к, а мимо́за!

му́ка: To není život, ale utrpení.Не жизнь, а му́ка.

ре́дко: málokdy, ale zato pořádně, zřídka, ale když už, tak užре́дко да ме́тко