Hlavní obsah

ры́нок

Vyskytuje se v

блоши́ный: bleší trhблоши́ный ры́нок

сбыт: odbytištěры́нок сбы́та

вну́тренний: vnitřní trhвну́тренний ры́нок

bleší: bleší trhблоши́ный ры́нок, толку́чка, барахо́лка

černý: černý trhчёрный ры́нок

devizový: devizový trhвалю́тный ры́нок

neviditelný: neviditelná ruka trhuневи́димая рука́ ры́нка

obchod: černý obchodчёрный ры́нок

trh: černý/volný trhчёрный/откры́тый ры́нок

volný: ekon. volný trhво́льный ры́нок

akciový: akciový trhры́нок а́кций

domácí: domácí trhвну́тренний ры́нок

jednotný: jednotný trh v EUеди́ный ры́нок

kapitálový: kapitálový trhры́нок капита́лов

ovládnout: ovládnout světový trhзахвати́ть мирово́й ры́нок

proniknout: proniknout na trhвы́йти на ры́нок

přesytit: přesytit trh výrobkyзатова́рить ры́нок проду́ктами

saturace: ekon. saturace trhuнасыще́ние ры́нка

uvádět: uvádět výrobek na trhвы́водить проду́кт на ры́нок

uvést: uvést zboží na trhвы́вести/вы́бросить това́р на ры́нок

ры́нок: bleší trhблоши́ный ры́нок