Hlavní obsah

перевести́

Dokonavé sloveso-еду́, -едёшь; -ёл, -ела́; -ве́дший; -едённый; -ён, -ена́; -ведя́

  1. перевести́ дух hovor.nabrat dech, vydýchat se, oddychnout si

Vyskytuje se v

перевести́: nabrat dech, vydýchat se, oddychnout siперевести́ дух

posunout: posunout hodinové ručičkyперевести́ стре́лки часо́в

přeložit: přeložit z francouzštiny do ruštinyперевести́ с францу́зского на ру́сский

přeřadit: přeřadit na nižší funkciсни́зить, перевести́ на другу́ю до́лжность

přetlumočit: přetlumočit přednášku do angličtinyперевести́ докла́д на англи́йский язы́к

převést: převést dolary na euroперевести́ до́ллары на е́вро

řeč: zavést řeč jinamперевести́ разгово́р на другу́ю те́му

účet: převést na jiný účetперевести́/перечи́слить на друго́й счёт

otočit: přen. otočit listперемени́ть те́му разгово́ра, перевести́ разгово́р на другу́ю те́му

popadnout: Nemohl popadnout dech.Он не мог перевести́ дух.

оси́на: (přeložit) do srozumitelné řeči, říci po lopatě(перевести́) на язы́к родны́х оси́н что