Hlavní obsah

возвести́

Dokonavé sloveso-еду́, -едёшь; -ёл, -ела́; -е́дший; -едённый; -ён, -ена́; -едя́

  1. возвести́ на престо́л dosadit na trůn, nastolit

Vyskytuje se v

куб: возвести́ в кубumocnit na třetí

třetí: mat. umocnit na třetíвозвести́ в куб

pasovat: Byl pasován do šlechtického stavu.Был возведён в дворя́нское досто́инство.

pozvednout: pozvednout zrak k nebiвозвести́ о́чи к не́бу

umocnit: umocnit na druhouвозвести́ в квадра́т

povýšit: povýšit co na zákonвозвести́ что в зако́н