Hlavní obsah

začátkem

Vyskytuje se v

na: na začátku představeníam Anfang der Vorstellung

rok: začátkem/koncem tohoto rokuzu Beginn/am Ende dieses Jahres

slibný: slibný začátek/spisovatelein vielversprechender Anfang/Schriftsteller

únor: na začátku únoraAnfang Februar

zpozdit: zpozdit začátek představeníden Anfang einer Vorstellung verzögern

těžký: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

bei: na začátku přednáškybei Beginn der Vorlesung

vorn(e): (muset) začít s čím znovu od začátkuwieder von vorn(e) mit etw. anfangen (müssen)

zu: na začátek, na začátkuzu Beginn

Anfang: na/ze začátkuam/zu Anfang

Eingang: na začátku ceremonieam Eingang der Zeremonie

Einleitung: na úvod/začátekzur/als Einleitung

Start: hospodářský začátekwirtschaftlicher Start

voranstellen: uvést na začátku přednášky pár poznámekeinem Vortrag einige Bemerkungen voranstellen

Woche: začátek týdneAnfang der Woche

začátek: začátek vyučováníder Unterrichtsbeginn