Hlavní obsah

vždy, vždycky

Vyskytuje se v

dobře: vědět vždy vše lépeimmer alles besser wissen

kývat: Na všechno vždy kývá.Er stimmt allem zu.

odepisovat: Odepisuje vždy do dvou dnů.Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.

přímo: jednat vždy přímoimmer aufrichtig handeln

rozhněvat: Jeho přezíravé chování ji vždy rozhněvá.Sein achtloses Benehmen macht sie immer zornig.

semknout se: Ve válce se lidé vždy semknou.Im Krieg halten die Leute immer zusammen.

téměř: téměř vždybeinahe immer

vytéct: Vždycky hned vyteče.Er fährt immer gleich auf.

zvláštní: Považovala se vždy za něco zvláštního.Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.

odskákat: Vždycky všechno odskáče!Er hat immer alles auszubaden!

vědět: Vždycky ví všechno nejlíp.Er weiß immer alles besser.