Hlavní obsah

vždy, vždycky

Příslovce

  1. (pokaždé, stále) immer, stets, jeweilsJako vždycky jsme tu pro vás.Wir sind wie gewohnt für Sie da.
  2. (v každém případě) immerNení vždy snadné rozhodnout, jestli...Nicht immer ist es leicht zu entscheiden, ob...

Vyskytuje se v

dobře: vědět vždy vše lépeimmer alles besser wissen

kývat: Na všechno vždy kývá.Er stimmt allem zu.

odepisovat: Odepisuje vždy do dvou dnů.Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.

přímo: jednat vždy přímoimmer aufrichtig handeln

rozhněvat: Jeho přezíravé chování ji vždy rozhněvá.Sein achtloses Benehmen macht sie immer zornig.

semknout se: Ve válce se lidé vždy semknou.Im Krieg halten die Leute immer zusammen.

téměř: téměř vždybeinahe immer

vytéct: Vždycky hned vyteče.Er fährt immer gleich auf.

zvláštní: Považovala se vždy za něco zvláštního.Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.

odskákat: Vždycky všechno odskáče!Er hat immer alles auszubaden!

vědět: Vždycky ví všechno nejlíp.Er weiß immer alles besser.