Hlavní obsah

runden

Vyskytuje se v

Runde: kolovat, rozšířit se fáma, zpráva ap.die Runde machen

runden: zakulatit se, zaoblit se líčka ap.sich runden

rund: stále dokolarund um die Uhr

Zahl: zaokrouhlené čísloeine runde Zahl

Gegenstand: kulatý/hranatý předmětein runder/eckiger Gegenstand

Stein: kulaté/ploché/špičaté kamenyrunde/flache/spitze Steine

Uhr: po celý den, nonstophovor. rund um die Uhr

kulatý: mat. kulaté závorkyrunde Klammern

vzhůru: co je vzhůru nohamaetw. steht auf dem Kopf, etw. geht rund

dolů: zaokrouhlit co dolůetw. nach unten runden

dvoukolový: dvoukolový běh2-Runden-Lauf

kolo: postoupit do dalšího kolain die nächste Runde aufsteigen

nonstop: vysílat nonstoprund um die Uhr senden

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

odzvonit: Bylo odzvoněno poslední kolo.Die letze Runde wurde eingeläutet.

výstřih: hluboký/špičatý/kulatý výstřihein tiefer/spitzer/runder Ausschnitt

závorka: mat. kulaté/hranaté/lomené závorkyrunde/eckige/spitze Klammern

dostat se: dostat se z nejhoršíhoüber die Runde kommen