Hlavní obsah

punkt

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

Distanz: Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.

durchgehen: etw. Punkt für Punkt/Wort für Wort durchgehenprojít co bod po bodu/slovo od slova

setzen: einen Punkt setzennapsat tečku

místo: wunder Punktbolavé místo

puntík: der i-Punktpuntík nad i

vítězství: der Punktsieg, der Sieg nach Punktensport. vítězství na body

méně: weniger Punkte bekommenzískat méně bodů

ostošest: Er redete ohne Punkt und Komma.Mluvil ostošest.

těsně: knapp nach Punkten siegenzvítězit těsně na body

ubrat: dem Eiskunstläufer Punkte abziehenubrat krasobruslaři body

tečka: auf den Punkt genaupřen. do poslední tečky