Hlavní obsah

politický

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

vojenskopolitický: vojensko-politickýmilitärpolitisch

obrat: politický obratdie politische Wende

bankrotář: politický bankrotářpolitischer Bankrotteur

dějepis: všeobecný/politický dějepisallgemeine/politische Geschichte

dění: politické děnípolitisches Geschehen

komplikace: politické komplikacepolitische Komplikationen

linie: politická/stranická liniedie politische Linie/der Parteikurs

napětí: politické napětípolitische Spannung

odpůrce: politický/ideologický odpůrceder politische/ideologische Gegner

oponent: politický oponentpolitischer Opponent/Gegner

ovzduší: politické ovzdušídie politische Atmosphäre

politicky: být politický činnýpolitisch tätig sein

příslušnost: politická příslušnostpolitische Zugehörigkeit

přívrženec: přívrženci politické stranydie Anhänger einer Partei

rozebrat: rozebrat politickou situacidie politische Situation analysieren

tříštit se: Politická scéna se tříští.Die politische Szene splittert sich auf.

uprchlík: poskytnout azyl politickým uprchlíkůmpolitischen Flüchtligen Asyl gewähren

vůdčí: vůdčí osobnosti politického životaführende Persönlichkeiten des politischen Lebens

vyhrocený: vyhrocená politická situaceeskalierte politische Lage

zlom: politický zlompolitischer Umbruch

zmínit se: zmínit se o politické situacidie politische Situation erwähnen

politický: politická stranapolitische Partei