Hlavní obsah

platnost

Vyskytuje se v

zákonný: zákonná platnostdie Gesetzeskraft

být: být v platnostigültig sein

pozbýt: pozbýt platnostiGültigkeit verlieren

vcházet: Nový zákon zítra vchází v platnost.Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.

treten: vstoupit v platnostin Kraft treten

zeitlich: časově ohraničit platnostdie Gültigkeit zeitlich begrenzen

Ablauf: po vypršení platnosti vízanach Ablauf des Visums

fristlos: propustit koho s okamžitou platnostíj-n fristlos entlassen

Geltung: být v platnostiin Geltung sein

Gesetz: Zákon nabývá/pozbývá platnosti.Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.

Gültigkeit: Smlouva včera nabyla platnosti.Der Vertrag hat gestern seine Gültigkeit erlangt.

wirksam: vstoupit v platnostwirksam werden

Wirkung: s platností od 1. května 2006mit Wirkung vom 1. Mai 2006

platnost: nabýt (právní) platnostiin Geltung kommen