Hlavní obsah

neobsazený

Vyskytuje se v

hvězdný: hvězdné obsazenídie Starbesetzung

obsadit: Je obsazeno.Es ist belegt/besetzt.

obsazení: obsazení rolídie Besetzungsliste, die Rollenbesetzung

obsazený: obsazené parkovištěbesetzter Parkplatz

role: špatně obsazená roleschlecht besetzte Rolle

třetí: obsadit třetí místoden dritten Platz belegen

belegen: Telefonní linka je obsazena.Die Telefonleitung ist belegt.

besetzen: Je obsazeno. telefonní linkaEs ist besetzt.

Rang: obsadit první/poslední místoden ersten/letzten Rang belegen