Hlavní obsah

končit

Nedokonavé sloveso

  1. (činit konec) schließen, (be)endenkončit slavnostní řečeine feierliche Rede schließen
  2. končit (se) (dospívat ke konci) enden, zu Ende gehenDivadlo končí v deset hodin.Das Theaterstück endet um zehn Uhr.
  3. končit (se) (být zakončen) enden auf etw. Akk, mit etw.Slovo končí souhláskou.Das Wort endet auf einen Konsonanten.

Vyskytuje se v

dnešek: Pro dnešek končím.Ich mache Schluss für heute.

končit: končit (se)dospívat ke konci enden, zu Ende gehen*