Hlavní obsah

napadení

Vyskytuje se v

napadnout: Napadlo ho, že ...Es ist ihm eingefallen, dass ...

po: Napadlo mě to až po cestě.Es ist mir erst unterwegs eingefallen.

tu: Tu ho něco napadlo.Da ist ihm was eingefallen.

napadnout: Ani mě nenapadne!Das fällt mir nicht im Traume ein!

sen: To by mě ani ve snu nenapadlo.Das würde mir nicht einmal im Traum einfallen.

Urteil: ein Urteil fällen/vollstrecken/anfechtenvynést/vykonat/napadnout rozsudek

angreifen: j-n mit dem Messer angreifennapadnout koho nožem

angreifen: Der Redner wurde scharf angegriffen.Řečník byl ostře napaden.

befallen: eine von Schädlingen befallene Pflanzerostlina napadená škůdci

Feind: den Feind angreifen/besiegennapadnout/porazit nepřítele

tätlich: j-n tätlich angreifenkoho násilně napadnout

denken: Wer hätte das gedacht!Kdo by si to (byl) pomyslel!, Koho by to napadlo!