Hlavní obsah

gestern

Vyskytuje se v

Schnee: loňské sněhySchnee von (vor)gestern/vom letzten Jahr/vom vergangenen Jahr

Nachmittag: včera odpolednegestern Nachmittag

Nacht: včera/dnes/v pátek v nocigestern/heute/Freitag Nacht

aus sein: Včera jsem nebyl doma.Gestern war ich aus.

Gültigkeit: Smlouva včera nabyla platnosti.Der Vertrag hat gestern seine Gültigkeit erlangt.

hier sein: Včera tady ještě byl.Gestern war er noch hier.

Italiener: Včera jsme byli v italské restauraci.přen. Gestern waren wir beim Italiener.

soso: Včera jsem byla u kadeřníka. – Hm.Ich war gestern beim Friseur. – Soso.

stürmen: Od včerejška fučí.Es stürmt seit gestern.

wenig: Dnes mám ještě méně času než včera.Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.

píchnout: Pořádně nám včera píchnul.Er hat uns gestern mächtig geholfen.

pokazit: Včera jsem si pokazil žaludek.Gestern habe ich mir den Magen verdorben.

teprve: Dostal jsem to teprve včera.Ich habe es erst gestern bekommen.

včera: včera odpolednegestern Nachmittag

včerejšek: Ta houska je ze včerejška.Das Brötchen ist von gestern.

včerejší: Nejsem včerejší.Ich bin nicht von gestern.

vyhrabat: Včera jsem vyhrabala staré fotky.Gestern habe ich die alten Fotos ausgegraben.

vypařit se: Kolega se včera vypařil.Der Kollege ist gestern verduftet.

zazdít: Včera jsem ho na ulici zazdil.Ich habe ihn gestern auf der Straße geschnitten.

gestern: včera dopolednegestern Vormittag