Hlavní obsah

draze, draho

Vyskytuje se v

kámen: drahé kamenydie Edelsteine

prodat: prodat co levně/drahoetw. billig/teuer verkaufen

příliš: Je to příliš drahé.Es ist zu teuer.

vykoupit: Vítězství bylo draze vykoupeno.Der Sieg wurde teuer erkauft.

dobrý: Tady je dobrá rada drahá!Nun ist guter Rat teuer!

aber: drahý, ale dobrýteuer, aber gut

Laden: drahý obchodein teurer Laden

zu: příliš drahýzu teuer

allerdings: Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.

büßen: To si odpyká!, To mi draze zaplatí!Das soll er (mir) büßen!

sollen: Ten obchod je prý velmi drahý.Der Laden soll sehr teuer sein.

teuer: draze vykoupené vítězstvípřen. ein teuer erkaufter Sieg

übermäßig: co je nadmíru drahéetw. Nom ist übermäßig teuer

Rat: Tady je dobrá rada drahá.Da ist guter Rat teuer.

drahý: drahý obchodein teueres Geschäft