Hlavní obsah

desátá

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

čtvrt: tři čtvrtě na desetein Viertel vor zehn/drei viertel zehn

končit: Divadlo končí v deset hodin.Das Theaterstück endet um zehn Uhr.

mezi: cena mezi pěti a deseti euryder Preis zwischen fünf und zehn Euro

minuta: přijít o deset minut pozdějizehn Minuten später kommen

narozeniny: desáté narozeninyder zehnte Geburtstag

nějaký: Stalo se to před nějakými deseti roky.Es geschah vor etwa zehn Jahren.

nejvýš: počkat nejvýš deset minuthöchstens zehn Minuten warten

obletět: Desetkrát obletěl zeměkouli.Er ist 10 Mal um die Erde geflogen.

odmlčet se: Po deseti letech koncertování se odmlčeli.Nach zehn Jahren haben sie das Konzertieren abgebrochen.

odříkat: desetkrát odříkat Otčenášdas Vaterunser zehnmal aufsagen

padlý: deset tisíc padlýchzehntausend Gefallene

plus: Vydělává plus minus deset tisíc korun.Er verdient plus-minus zehn Tausend Kronen.

počítat: počítat od jedné do desetivon eins bis zehn zählen

pod, pode: deset stupňů pod nulouzehn Grad unter null

prosedět: prosedět deset hodin v letadlezehn Stunden im Flugzeug versitzen

působit: Společnost působí na trhu už deset let.Die Gesellschaft ist seit zehn Jahren auf dem Markt tätig.

starší: Je o deset let starší než já.Er ist zehn Jahre älter als ich.

takový: Je to takových deset let.Es ist etwa zehn Jahre her.

tempo: uplavat deset tempzehn Züge schwimmen

tipnout (si): Tipl šest čísel z deseti.Er hat sechs Nummern von zehn richtig getippt.

vynásobit: vynásobit číslo desetidie Zahl mit zehn multiplizieren