Hlavní obsah

cvičení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (tělesné) die (Turn)Übung, das Turnenkondiční cvičenídas Konditionstrainingcvičení na nářadídas Gerät(e)turnen
  2. (úkol) die Übungdomácí cvičenídie Hausübung
  3. (výcvik ap.) das Training, die Übungpožární cvičenídie Feuerwehrübung

Vyskytuje se v

aerobní: aerobní cvičeníaerobes Training

anaerobní: anaerobní cvičeníanaerobes Training

mluvní: mluvní cvičenídie Sprechübung

prstový: hud. prstové cvičenídie Fingerübung

průpravný: průpravná cvičenídie Vorbereitungsübungen

rehabilitační: rehabilitační cvičenídie Krankengymnastik, die Heilgymnastik

cvičit: cvičit aerobikAerobic machen

cvičit: cvičit psaeinen Hund trainieren

cvičit: cvičit na klavírKlavier üben

činka: cvičit s činkamimit Hanteln trainieren

kladina: cvičit na kladiněam Balken turnen

na: cvičit na kladiněam Balken turnen

nářadí: cvičit na nářadían den (Sport)Geräten turnen

opička: cvičená opičkageübtes Äffchen

přehnat: přehnat cvičenídie Übung übertreiben

přeskočit: Toto cvičení přeskočíme.Wir überspringen diese Übung.

slohový: slohové cvičeníeine Aufsatzübung, eine stilistische Übung

výslovnostní: výslovnostní cvičeníeine Ausspracheübung

vysprchovat se: vysprchovat se po cvičení(sich) nach dem Sport duschen

aufgeben: Der Lehrer gab ihnen eine schriftliche Übung auf.Učitel jim zadal písemné cvičení.

Gerät: Die Gymnastiker turnen an den Geräten.Gymnasté cvičí na nářadí.

Hund: einen Hund dressierencvičit psa

Reck: am Reck turnencvičit na hrazdě

schulen: durch Auswendiglernen das Gedächtnis schulencvičit paměť memorováním

turnen: am Barren turnencvičit na bradlech

turnen: Wir turnen heute draußen.Dneska budeme cvičit venku.

unermüdlich: unermüdlich übenneúnavně cvičit