Hlavní obsah

cvičení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (tělesné) die (Turn)Übung, das Turnenkondiční cvičenídas Konditionstrainingcvičení na nářadídas Gerät(e)turnen
  2. (úkol) die Übungdomácí cvičenídie Hausübung
  3. (výcvik ap.) das Training, die Übungpožární cvičenídie Feuerwehrübung

Vyskytuje se v

mluvní: mluvní cvičenídie Sprechübung

prstový: hud. prstové cvičenídie Fingerübung

průpravný: průpravná cvičenídie Vorbereitungsübungen

rehabilitační: rehabilitační cvičenídie Krankengymnastik, die Heilgymnastik

cvičit: cvičit aerobikAerobic machen

činka: cvičit s činkamimit Hanteln trainieren

kladina: cvičit na kladiněam Balken turnen

na: cvičit na kladiněam Balken turnen

nářadí: cvičit na nářadían den (Sport)Geräten turnen

opička: cvičená opičkageübtes Äffchen

přehnat: přehnat cvičenídie Übung übertreiben

přeskočit: Toto cvičení přeskočíme.Wir überspringen diese Übung.

slohový: slohové cvičeníeine Aufsatzübung, eine stilistische Übung

výslovnostní: výslovnostní cvičeníeine Ausspracheübung

vysprchovat se: vysprchovat se po cvičení(sich) nach dem Sport duschen

aufgeben: Učitel jim zadal písemné cvičení.Der Lehrer gab ihnen eine schriftliche Übung auf.

Gerät: Gymnasté cvičí na nářadí.Die Gymnastiker turnen an den Geräten.

Hund: cvičit psaeinen Hund dressieren

Reck: cvičit na hrazděam Reck turnen

schulen: cvičit paměť memorovánímdurch Auswendiglernen das Gedächtnis schulen

turnen: cvičit na bradlecham Barren turnen

unermüdlich: neúnavně cvičitunermüdlich üben

cvičení: kondiční cvičenídas Konditionstraining