Hlavní obsah

partner

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (společník) der Partnerobchodní partneřidie Geschäftspartner
  2. (manžel, přítel) der Partnerživotní partnerder Lebenspartner

Vyskytuje se v

hintergehen: Jeho obchodní partner ho oklamal.Sein Geschäftspartner hat ihn hintergangen.

partner: obchodní partneřidie Geschäftspartner

životní: životní partnerder Lebenspartner

loajální: loajální obchodní partnerein loyaler Geschäftspartner

neshoda: drobné neshody mezi partnerykleine Nichtübereinstimmungen zwischen den Partnern

pohovořit (si): pohovořit si s partnerem o společné budoucnostisich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhalten

rozebrat: rozebrat s partnerem některé otázkyeinige Fragen mit dem Partner besprechen

s, se: rozejít se s partneremsich von seinem Partner trennen

sdružit: Partneři sdružili své finanční prostředky.Die Partner legten ihre Finanzmittel zusammen.

spočívat: Její práce spočívá v komunikaci s obchodními partnery.Ihre Arbeit besteht in der Kommunikation mit den Geschäftspartnern.

společník: j-m einen Partner machendělat komu společníka

trýznit: trýznit partnera pochybnostmiseinen Partner mit Zweifeln quälen

ubezpečit: ubezpečit partnera o své věrnostiden Partner seiner Treue versichern

urovnat se: Neshody mezi partnery se urovnaly.Die Konflikte zwischen den Partnern bereinigten sich.

vhodný: najít si vhodného partneraeinen passenden Partner finden

Partner: Sie hat keinen ständigen Partner.Nemá stálého partnera.