Hlavní obsah

Ober

obratdie Wendung, die Wende, die Umkehr

obratentfernen, wegnehmen*, abklauben

Vyskytuje se v

vysoký: práv. Nejvyšší souddas Oberste Gericht, das Höchstgericht

číšník: zavolat číšníkaden Ober rufen

galerie: sedět v horní galeriiim obersten Rang sitzen

hořejší: hořejší retobere Lippe, die Oberlippe

obrat: die Johannisbeere abpflückenobrat rybíz

obratem: umgehend zurückschreibenobratem odepsat

odepsat: umgehend zurückschreibenodepsat obratem

okraj: horní/spodní okrajoberer/unterer Rand

pán: pan vrchníHerr Ober

partie: horní/spodní partiedie obere/untere Partie

svrchní: svrchní retobere Lippe, die Oberlippe

vrchní: vrchní zásuvkaobere Schublade

postwendend: etw. postwendend zurückschickenposlat co obratem zpátky

Rand: horní/spodní okrajder obere/untere Rand

aufgeben: Host si u vrchního objednal.Der Gast gab beim Ober seine Bestellung auf.

bitte: Pane vrchní, jednu kávu prosím!Herr Ober, bitte einen Kaffee!

Extremität: horní/dolní končetinydie oberen/unteren Extremitäten

formelhaft: formelhafte Wendungustálený obrat

Ober: Pane vrchní, platím!Herr Ober, zahlen bitte!

unerwartet: eine unerwartete Wende nehmenvzít nečekaný obrat

zehntausend: horních deset tisíc ti nejbohatšídie oberen Zehntausend