Hlavní obsah

Länge

Vyskytuje se v

Länge: jak široký tak dlouhýder Länge nach

längen: prodlužovat se, natahovat se guma ap.sich längen

längst: (ani) zdaleka nelängst nicht

messen: Postel měří 2,10 m na délku.Das Bett misst 2,10 m in der Länge.

délka: zeměpisná délkageographische Länge

východní: geogr. 20 stupňů východní délky20 Grad östlicher Länge

zeměpisný: zeměpisná délka/šířkageografische Länge/Breite

dávno: To vím už dávno.Das weiß ich schon längst.

inkubace: délka inkubacedie Länge der Inkubation

minulý: doby dávno minulélängst vergangene Zeiten

o: látka o délce 2 metryein Stoff von 2 Meter Länge

odzvonit: Psaní na stroji už je dávno odzvoněno.Das Maschinenschreiben ist schon längst überholt.

zdaleka: zdaleka nelängst nicht

loket: dělat co na dlouhé lokteetw. in die Länge ziehen

Berg: být (už dávno) za horama(längst) über alle Berge sein