Hlavní obsah

[Nagel]

Vyskytuje se v

einschlagen: zatlouci hřebík do zdieinen Nagel in die Wand einschlagen

klopfen: zatlouci hřebík do prknaden Nagel ins Brett klopfen

treiben: zatlouci hřebík do dřevaeinen Nagel ins Holz treiben

držet: Hřebík drží ve zdi.Der Nagel hält in der Wand.

hřeb: zatloukat do čeho hřebydie Nägel in etw. einschlagen

hřebík: přitlouct hřebík kladivemeinen Nagel mit dem Hammer einschlagen

roztrhnout: roztrhnout si rukáv (o hřebík)sich den Ärmel (an einem Nagel) zerreißen

slézat: Slézá mu nehet.Der Nagel löst sich ihm ab.

vypáčit: kleštěmi vypáčit hřebík ze zdimit einer Zange den Nagel aus der Wand (heraus)ziehen

zabíjet: zabíjet hřebíky do zdidie Nägel in die Wand einschlagen

zabodnout: Hřebík se mu zabodl do ruky.Ein Nagel bohrte sich in seine Hand.

zapíchnout: Omylem si zapíchl hřebík do nohy.Er hat sich versehentlich einen Nagel in den Fuß getreten.

zeď: zatlouci hřebík do zdieinen Nagel in die Wand schlagen

hlavička: trefit/uhodit hřebík na hlavičkuden Nagel auf den Kopf treffen

hřebíček: pověsit co na hřebíčeketw. an den Nagel hängen

kápnout: kápnout na to pravéden Nagel auf den Kopf treffen

Nagel: být komu hřebíkem do rakveein Nagel zu j-s Sarg sein