Hlavní obsah

vzhled

Vyskytuje se v

vnější: vnější vzhledaspetto esteriore

vzhledem k: vzhledem k tomu, že... jelikožstante/visto/dato/considerato che..., předpoklad supposto che

vzhled: muž mladistvého vzhleduuomo d'aspetto giovanile