Hlavní obsah

nakládat

Nedokonavé sloveso

  1. (náklad) co caricare qc
  2. (do láku, octa) co mettere sott'aceto(marinovat) marinare(do slaného nálevu) salare qc
  3. (zacházet s něčím) s kým/čím jak trattare, manipolare q/qc come(dělat s) fare qc con qcNakládal s těmi informacemi podle vlastního uvážení.Trattava le informazioni secondo la propria convinzione.

Vyskytuje se v

zle: zle nakládat s kýmmaltrattare q

nakládat: Nakládal s těmi informacemi podle vlastního uvážení.Trattava le informazioni secondo la propria convinzione.