Hlavní obsah

abbasso

Citoslovce

  1. q/qc pryč s kým/čím z funkce ap.Abbasso i tiranni!Pryč s tyrany!
  2. dolů, dole

Vyskytuje se v

saracinesca: vytáhnout/spustit roletualzare/abbassare la saracinesca

sguardo: sklopit zrak/očiabbassare lo sguardo

sipario: zvednout/spustit oponualzare/abbassare il sipario

volume: zesílit/zeslabit co rádio ap.alzare/abbassare il volume di qc

abbasso: Pryč s tyrany!Abbasso i tiranni!

compunzione: Kajícně sklopil hlavu.Abbassò la testa con compunzione.

opona: zvednout/spustit oponualzare/abbassare il sipario

sklonit: sklonit zrakabbassare gli occhi

skrčit: skrčit hlavuabbassare/(in)chinare la testa

slevit: slevit ze svých nárokůabbassare le proprie pretese

spustit: spustit závoryabbassare le barriere

srazit: srazit teplotu nemocnémufar scendere/abbassare la febbre

stáhnout: stáhnout okénko v autě ap.abbassare il finestrino

vysunout: vysunout podvozek letounuabbassare il carrello

zrak: sklopit zrakabbassare gli occhi

klesat: Ceny elektroniky budou klesat.I prezzi dell'elettronica si abbasseranno.

okénko: stáhnout/vytáhnout okénko v autěabbassare/alzare il finestrino

pryč: Pryč s vládou!Abbasso il governo!

svěsit: svěsit vlajkuabbassare la bandiera

ztišit: Ztiš to prosím tě. rádio ap.Abbassa il volume per favore.

ztlumit: Ztlum to! rádio ap.Abbassa il volume!

abbassare: spustit oponuabbassare il sipario