Hlavní obsah

abbassarsi

Vyskytuje se v

abbassare: Hanno abbassato il prezzo del 10%.Snížili cenu o 10 procent.

abbasso: Abbasso i tiranni!Pryč s tyrany!

compunzione: Abbassò la testa con compunzione.Kajícně sklopil hlavu.

klesat: Ceny elektroniky budou klesat.I prezzi dell'elettronica si abbasseranno.

opadat: Voda už opadá.L'acqua comincia ad abbassarsi.

pryč: Pryč s vládou!Abbasso il governo!

stáhnout: Stáhni trochu zvuk.Abbassa un po' il volume.

ztišit: Ztiš to prosím tě. rádio ap.Abbassa il volume per favore.

ztlumit: Ztlum to! rádio ap.Abbassa il volume!