Hlavní obsah

začátek

Vyskytuje se v

opětný: opětný začátekrecommencement

pro: pro začátekpour commencer

rok: začátek školního rokurentrée des classes

školní: začátek školního rokurentrée des classes

na: na začátku/konciau début/à la fin

slibný: slibný začátekdébut prometteur

z, ze: ze začátkuau début, au commencement

classe: začátek školního rokurentrée des classes

début: od začátku do koncedu début à la fin

départ: na začátkuau départ

commencement: Učený z nebe nespadl., Každý začátek je těžký.Il y a un commencement à tout.

recommencer: začínat v životě znovu od začátkurecommencer sa vie

začátek: na začátku čehoau début/commencement de qqch