Hlavní obsah

užívání

Vyskytuje se v

užívat: užívat (si)příjemně prožívat čeho jouir, profiter de qqch, se donner du bon temps