Hlavní obsah

užívání

Vyskytuje se v

užívat: příjemně prožívat čeho jouir, profiter de qqch, se donner du bon tempsužívat (si)

usage: faire mauvais usage de qqchnevhodně (po)užívat co/čeho

usurpation: usurpation de titreneoprávněné užívání titulu

prendre: prendre ses médicamentsužívat léky

primeur: avoir la primeur de qqchužívat čeho jako první, těšit se z čeho jako první