Hlavní obsah

používání

Vyskytuje se v

užívat: nevhodně (po)užívat co/čehofaire mauvais usage de qqch

usage: nevhodně (po)užívat co/čehofaire mauvais usage de qqch

violence: použí(va)t nátlak vůči komu, vykonávat nátlak na kohofaire violence à qqn