Hlavní obsah

plaquer [plake]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch sur qqch plátovat co na co, co čím stříbro na měď, plátem kovu, zlatem ap., dýhovat dveře ap.plaquer de l'or sur un bijoupozlatit šperkcheveux plaquésulízané vlasy
  2. řidč.sur qqch lepit se na co
  3. qqn/qqch contre/sur qqch přitisknout, přilepit, přitlačit koho/co na co
  4. se plaquer natáhnout se, rozplácnout se na zem, přitisknout se ke zdi ap.
  5. sport.qqn složit koho hráče se šiškou
  6. hovor.qqn/qqch pustit k vodě koho, dát kopačky komu, vykašlat se na koho/cose faire plaquer par qqndostat kopačky od koho

Vyskytuje se v

plaquer: natáhnout se, rozplácnout se na zem, přitisknout se ke zdi ap.se plaquer

chocolat: tabulka/čtvereček čokoládyplaque/carré de chocolat

dentaire: zubní plakplaque dentaire

immatriculation: registrační značka, státní poznávací značkanuméro/plaque d'immatriculation

sclérose: roztroušená sklerózasclérose en plaques

tournant: točna, točniceplaque tournante

débiter: štípat břidlicové deskydébiter des plaques d'ardoises

deska: fotografická deskaplaque sensible

roztroušený: roztroušená sklerózasclérose en plaques

státní: státní poznávací značkanuméro /plaque d'immatriculation

známka: psí známkaplaque d'identité d'un chien

dostat: hovor. dostat kopačky od kohose faire plaquer par qqn

hřebík: pověsit co na hřebíkplaquer qqch

jedle: (být) vedle jak ta jedleêtre à côté de la plaque

kopačka: dostat kopačky od kohose faire plaquer par qqn

pustit: pustit k vodě milence ap.plaquer qqn

voda: pustit k vodě koho milence ap.plaquer qqn

zacpat: zacpat pusu komuplaquer sa main sur la bouche de qqn, clouer le bec, couper le sifflet, mettre un bâillon à qqn

plaque: lokomotivní točna, kolejní kotouč, točnaplaque tournante