Hlavní obsah

připravit

Vyskytuje se v

pití: připravit jídlo a pitípréparer le manger et le boire

život: připravit koho o životôter la vie à qqn

état: uvést do pořádku, připravit, přichystatmettre en état

éclaircir: hlasově se připravit, odkašlat sis'éclaircir la voix

préparer: připravit žáka na zkouškupréparer un élève à un examen

lit: připravit komu/čemu cestufaire le lit de qqn/qqch

připravit: připravit o čestdéshonorer