Hlavní obsah

připravený

Vyskytuje se v

pití: připravit jídlo a pitípréparer le manger et le boire

připravit: připravit o čestdéshonorer

život: připravit koho o životôter la vie à qqn

připravit: přen. připravit půdupréparer la voie

připravit: připravit koho o životôter la vie à qqn

état: mettre en étatuvést do pořádku, připravit, přichystat

éclaircir: s'éclaircir la voixhlasově se připravit, odkašlat si

préparer: préparer un élève à un examenpřipravit žáka na zkoušku

lit: faire le lit de qqn/qqchpřipravit komu/čemu cestu