Hlavní obsah

upravit

Vyskytuje se v

trochu: trochu se upravitse faire une beauté

scène: porter à la scène, adapter pour la scènezdramatizovat, upravit pro divadlo

vêtement: laver/nettoyer/raccommoder des vêtementsvyprat/vyčistit/upravit oblečení

aménager: aménager son emploi du tempsupravit si svůj rozvrh

ravaler: hovor. se ravaler la façadeupravit si fasádu upravit si nalíčení obličeje