Hlavní obsah

nečestný

Vyskytuje se v

legie: Čestná legieřád Légion d'honneur

čestný: čestné prohlášenídéclaration sur l'honneur

čestný: řád Čestné legieOrdre de la Légion d'honneur

kolo: čestné kolo okruh vítězetour d'honneur

občan: čestný občancitoyen d'honneur

slovo: dát (čestné) slovodonner sa parole (d'honneur)

uznání: čestné uznánímention honorable

čestný: Čestné slovo!(Ma) parole (d'honneur) !

dát: dát komu (čestné) slovodonner sa parole d'honneur à qqn

chevalier: chevalier de la Légion d'honneurrytíř Čestné legie

cour: cour d'honneur (d'un château)hlavní nádvoří, čestný dvůr (zámku)

honneur: cour d'honneurhlavní nádvoří, čestný dvůr

honorifique: à titre honorifiquez čestného titulu, čestný předseda ap.

table: le haut bout de la tablečestné místo u stolu