Hlavní obsah

mois [mwa]

Vyskytuje se v

enceinte: Elle est enceinte de trois mois.Je ve třetím měsíci (těhotenství).

fois: une fois par moisjednou za měsíc

tout: tous les premiers vendredis de chaque moiskaždý první pátek v měsíc

vers: vers la fin du mois/de l'annéena přelomu měsíce/roku

assurer: s'assurer les vivres pour un moiszajistit si jídlo na měsíc

présent: du présent moistohoto měsíce

tout: tous les trente-six du moisjednou za uherský rok

brát: Kolik bereš měsíčně ?Tu touches combien par mois ?

konec: na/ke konci měsíceà/vers la fin du mois

měsíc: měsíc dubenmois d'avril

měsíc: měsíc předtímun mois auparavant

přelom: na přelomu měsícevers la fin du mois

třináctý: dostávat třináctý platêtre payé sur treize mois

půl: před půl rokemil y a six mois