Hlavní obsah

celek

Vyskytuje se v

celkem: celkem vzatoà tout prendre

vzít: celkem vzatoaprès tout, tout bien considéré

nedělitelný: nedělitelný celekensemble indivisible

collectivité: (územně)správní celekcollectivité locale/territoriale

en: celkem, vcelkuen tout

ensemble: vcelku, celkemdans l'ensemble

paroissial: = bretaňský architektonický celek tvořený kostelem, kostnicí, hřbitovem ap.enclos paroissial

total: úhrnem, celkem, celkověau total

totalité: vcelku, celkem, úhrnemen totalité

tout: celkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolemà tout prendre

constituer: části tvořící celekparties qui constituent un tout

partie: zcela nebo zčásti, celkem nebo částečněen tout ou en partie

après: po tom všem, konec konců, konečně, ostatně, celkem vzatoaprès tout

intégralité: v celkudans son intégralité

celek: v celkuen bloc, en une pièce