Hlavní obsah

vztek

Podstatné jméno, rod mužský

  • (hněv) anger(zuřivost) rage, fury(zloba) kniž. wrathvýbuch vztekuburst of anger, blow-upudělat co ze vztekudo sth in ragemít vztek na kohobe angry with sb/mad at sb, be enrageddostat vztek na kohoget angry/mad with sb, see red, fly into a rage, hovor. get one's dander up

Vyskytuje se v

překonat: překonat vztekfight down the anger

vybít: vybít si na kom vztekvent one's anger on sb

nával: Udělal to v návalu vzteku.He did it in a fit of anger.

popadnout: Popadl ho vztek.He was seized by anger., He got furious.

velký: velký ohlas/zájem/vztekgreat acclaim/interest/anger

vylít: vylít si vztek/zlost na komtake it out on sb, vent/wreak one's anger on sb