Hlavní obsah

vinutý

Vyskytuje se v

nevina: prokázat čí nevinuprove sb's innocence

přiznat: práv. přiznat vinu u souduplead guilty to/of sth

svalit: svalit vinu na kohoput/lay/pin the blame on sb

vinou: vlastní vinouthrough one's own fault

čí: Čí je to vina?Whose fault is it?

popírat: práv. popírat svou vinuplead not guilty

vina: Čí je to vina?Who is to blame?

vlastní: ne vlastní vinouthrough no fault of one's own

act: dělat nevinného, předstírat nevinuact the innocent

circumstance: shodou okolností, náhodou, ne vlastní vinouby circumstance

coil: vinuté potrubítech. coil pipe

collective: kolektivní vinacollective guilt

complicit: mít svoji vinu na čembe complicit in sth

fault: vinou, zaviněním kohothrough the fault of sb

guilty: přiznat svoji vinu za co před soudemplead guilty to/of sth

impute: dávat vinu komu za co, obviňovat, nařknout koho z čehoimpute blame to sb

innocence: dokázat svou nevinuprove one's innocence

lay: svést vinu na koholay the blame on sb

place: vinit koho, svalovat vinu na kohoplace blame on sb

responsible: činit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinuhold sb responsible for sth

snuggle: (při)tulit se, (při)tisknout se, (při)vinout se ke komu, k čemusnuggle (close)/up to sb, against sth

take: vzít na sebe vinutake the blame

blame: svést to, svalit vinu na koho, vinit kohoput the blame on sb

plead: přiznat vinu, cítit se vinným u souduplead guilty to/of sth

wind: Řeka se vine mezi kopci.The river winds among the hills.