Hlavní obsah

uncertain [ʌnˈsɜːtən]

Vyskytuje se v

term: říkat co bez okolkůtell sth in no uncertain terms

vzhledem k: Vzhledem k naší nejisté budoucnosti...Given our uncertain future...

uncertain: nebýt si jist čímbe uncertain of/about sth