Hlavní obsah

tendr

Vyskytuje se v

invitation: ekon. invitation to tendervýzva k předkládání nabídek ve veřejné soutěži, oznámení zadávacího řízení k veřejné zakázce, vypsání veřejné soutěže

letter: zvací dopis, ekon. výzva k předkládání projektů/nabídek v tendru, výzva k účasti ve veřejné soutěži, výzva k tendruletter of invitation

tender: at a tender agev útlém věku

konkurz: zakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sthvyhlásit/vypsat konkurz na co

řízení: na zakázku competitive tendering, na funkci open competition, postup selection procedurevýběrové řízení

soutěž: (public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tendering, konkurz open competitionekon. veřejná soutěž

útlý: at a tender/very young agev útlém věku

výběrový: selection procedure, na zakázku competitive tendering, na základě odborných testů competitive examinationvýběrové řízení

vydat: leave sb/sth at the mercy of sb/sth, leave sb to the tender mercies of sbvydat koho/co na pospas komu/čemu